miércoles, 31 de agosto de 2011

ES RADICALS PANCATALANISTAS DE FELANITX

En aquéxa ocasió , vos vuy xerrà de lo que passa ara fa uns días a s'històric pobble de felanitx , un pobble fundat pes arabs, com es séu nom indica, éren ses festas de sant Agustí , en es día en ca sa fa sa misa d’es sant , ball d’es cavellêts, en fi una festa de lo més guapo axí matex també se rep sa visita de ses autoridads en es que tradisionalment s’elza tirà aygo y farina y ês en aquex punt de sa festa cuant es membres d'es "Coso" ,y d'altres fora pobble, comensaren a rebenta s’acta , y no va essê aquéxa s’única esprecio per part séua de "no mallorquinadad" y de mostrà es séu llauto pancatalanista pro paíssos inventads com per eczemple mostrà una llengo de porc fen alusió a que axò es sa nostra llengo mallrquina,baléà, una llengo de porcs, ademés de sempre ana en sa estalada y o sa cuatribarrada , com bons porcells traidós, a mallorca y baléàs. Y tornant a cuant provocaren es disturbis, insults , espitjads, y demés , no fa falta di que anaven en ses seuas estalades, en ses que jo personalment mi rent es cul, a tot axò un municipal , perque ses còsas no nasin a més perque ben aprop va està sa cosa de que hey hagués agrasions majós a nes polítics d’es pp, va empleyà s'espray contre es alborotados , cosa que merêx unas bonas mambelletas, enteng que va essê una descisio difícil, perque axò se escampa, y acabe rebend tutom, emperò també comprenc que ses forsas de seguridad éran minoría y en aquell moment éra sa millo opcio. Ha continuació vos dex una foto y un enllas a un video d'es fetshttp://www.youtube.com/watch?v=7AZ92w1lLus
http://www.youtube.com/watch?v=TrhbCX2ry18
http://www.youtube.com/watch?v=_eHA98nnGAc
http://www.youtube.com/watch?v=lYfvLfQKZc4
http://www.youtube.com/watch?v=ZvSQfGUkkIk
http://www.youtube.com/watch?v=92ao8WGJuSg
http://www.youtube.com/watch?v=G6F_txWwFD8
http://www.youtube.com/watch?v=qVjTQeLBzLA

No hay comentarios:

Publicar un comentario